MATLAB: Metoda Least Squares - LS

Metoda najmniejszej sumy kwadratów (LS - Least Squares) jest powszechnie wykorzystywana do aproksymacji danych pomiarowych modelami różnych rzędów. Tak jest również w przypadku MATLABa i oferowanych przez curve fitting toolbox funkcji. W tym wpisie zajmę się wytłumaczeniem na czym ta metoda polega oraz jakie są jej cechy. Pozwoli to Wam świadomie wykonywać aproksymacje danych bez często popełnianych przez użytkowników błędów.
Czytaj dalej MATLAB: Metoda Least Squares - LS